Kaffi Room & Shop

Blog

Kaffi kohvik / Blogi  / Oma topsiga on kohv 40senti soodsam! Ja nii säästame loodust!

Oma topsiga on kohv 40senti soodsam! Ja nii säästame loodust!

Eesti inimesed kasutavad iga päev 200 000 ühekordset kohvitopsi. Pahatihti leiavad need topsid oma lõpu looduses, kus need lagunevad aastatega mikroplastiks, mis kahjustab liike ja jõuab ringiga inimeste toidulauale tagasi.

Ühekordsete topside kasutamine on koormav nii keskkonnale kui rahakotile. Selleks, et toota Eesti inimestele üheks päevaks kohvitopse, kulub 95 kg plasti, 643 kg puitu ja eraldub 1050 kg CO₂. Nende topside eest maksame aga ligikaudu 40 000 eurot päevas.

„Oleme vist kõik näinud Eestis ringi liikudes, kui palju ühekordseid topse vedeleb teeäärsetes kraavides, randades, metsa all või muudel rohealadel. Keskmiselt kasutatakse ühte topsi 12 minutit ning seejärel visatakse see kergekäeliselt loodusesse, lootes, et papp ju laguneb. Paremal juhul jõuab see prügikasti, sealt edasi prügimäele või põletusahju. Keskkonna jaoks pole kumbki lahendus ideaalne,“ selgitab Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais.

Ehkki ühekordsed topsid tunduvad olevat tehtud papist, koosnevad need valdavalt mitmest kihist. Pappkihi all on tihti õhuke plastikiht, mis aitab hoida sooja ning tagab selle, et papptops juues läbi ei vettiks. Loodusesse sattudes võib minna aastaid, enne kui ühekordne tops lõplikult laguneb. Selle käigus aga eraldub mikroplasti meie metsadesse, merre ja jõgedesse. Plastist topsikaas ka mõistagi loodusesse ei käi.

Euroopa Liidus läbi viidud uuringu järgi moodustab plast 80–85% mereprügist ning sellest omakorda pool on ühekordsed plasttooted nagu kohvitopsid. Praeguse tarbimismahu jätkudes kolmekordistub saastekogus meredes juba 2040. aastaks. Plastiprügi on nii suureks ohuks ökosüsteemide ja elurikkuse püsimisele.

Seetõttu teevad riigid ja ettevõtted samme, et vähendada ühekordsete kohvitopside kasutamist ja soodustada keskkonnasäästlikumaid alternatiive. Üha enam näeme avalikel üritustel korduskasutatavaid joogitopse ning peagi jõuavad need ka meie argipäeva. Seniks aga on nutikas osta jook OMA TOPSIGA kaasa

Säästa raha ja hoia loodust – kasuta oma topsi!

Estonian people use 200,000 disposable coffee cups every day. Unfortunately, these cups find their end in nature, where they break down into microplastics over the years, which harms species and ends up back on people’s tables.

Using disposable cups is a burden on both the environment and the wallet. 95 kg of plastic, 643 kg of wood and 1050 kg of CO₂ are released in order to produce coffee cups for Estonian people for one day. However, we pay approximately 40,000 euros per day for these cups.

“I think we’ve all seen when moving around Estonia how many disposable cups are floating in roadside ditches, beaches, under the forest or in other green areas. On average, one cup is used for 12 minutes, and then it is lightly thrown into nature, hoping that the cardboard will decompose. In the best case, it ends up in a trash can, and then on to a landfill or incinerator. Neither solution is ideal for the environment,” explains Sigrid Soomlais, head of the Department of Environmental Management of the Ministry of the Environment.

Although disposable cups appear to be made of cardboard, they are mostly made up of several layers. There is often a thin plastic layer under the cardboard layer, which helps to keep warm and ensures that the cardboard cup does not get watery when drinking. Once in the wild, it can take years before a disposable cup finally breaks down. In the process, however, microplastics are released into our forests, seas and rivers. Of course, the plastic cup lid also does not go into nature.

According to a study carried out in the European Union, plastic makes up 80-85% of marine litter, and half of it is disposable plastic products such as coffee cups. If the current level of consumption continues, the amount of pollution in the seas will triple by 2040. Plastic waste is such a big threat to the survival of ecosystems and biodiversity.

Therefore, countries and companies are taking steps to reduce the use of disposable coffee cups and encourage more environmentally friendly alternatives. More and more we see reusable drinking cups at public events, and soon they will also enter our everyday life.

Until then, it is it’s smart to buy a drink in YOUR CUP

Save money and save nature – use your cup!

Kommentaarid puuduvad

Postita kommentaar